Ako sa stať našim kolegom?

Podmienky spolupráce s našou kanceláriou:

  • Založený živnostenský list (môžnosť založiť dodatočne neskôr) alebo vlastná s.r.o.
  • Vlastný automobil, telefón
  • Ovládanie práce s počítačom - MS Office, Internet

Postup:

  • Podpis dohody o zachovaní dôvernosti a zmluvy o spolupráci s partnerom predaja.
  • Absolvovanie 10 dňového školenia "Power Start" a tréningu "Realitný profesionál", ktorého cieľom je, aby sa začínajúcemu maklérovi skrátil čas nábehu do praxe, robil správne aktivity a jeho podnikaniu dalo maximálnu šancu na úspech. 

  • Cena školenia a tréningu je 440 Eur vrátane DPH a zahŕňa aj povinnú certifikáciu RE/MAX makléra, balíček študijných materiálov, prístup do unikátneho LMS (Learning Management System) s množstvom e-kurzov z RX Akadémie určených na samo vzdelávanie, 200 ks vizitiek z Marketingového Centra, marketingový systém Business Booster - systém pre správu obchodných kontaktov (CRM systém) a databázový marketing. (Školenie v plnom rozsahu nie je povinné pre maklérov s predošlou praxou v realitách)

  • Registrácie makléra do siete RE/MAX - zahŕňa: manuál pre makléra, pridelenie emailu makléra vo formáte meno.priezvisko@re-max.sk, prístup do intranetu RE/MAX Slovakia, prístup do medzinárodného intranetu remax.net - RE/MAX Mainstreet s galériou marketingových materiálov REMAX Dizajn centrum a medzinárodnej realitnej RE/MAX Univerzity, prístup do vzdelávacieho realitného centra RE/MAX Akadémia, prístup do celonárodnej databázy nehnuteľností RE/MAX. 

  • Maklér je na základe fakturácie z RE/MAX Europe každoročne spoplatnený ročným poplatkom 144 € s DPH. Avšak po pandemickej situácii sa v RE/MAX Europe rozhodli, že novým maklérom bude odpustený ročný poplatok za prvých 12 mesiacov pôsobenia v sieti RE/MAX. Táto výnimka je platná pre nováčikov zazmluvnených do 31.12.2023.

Obchodné modely spolupráce

  • M50 - vhodný model pre začínajúcich maklérov a bez poplatku. Odmeňovanie partnera predaja je vo výške podielu 50% z odmeny realitnej kancelárie bez DPH. 

  • M60/80 - (progresívny model) - odmena makléra na začiatku roka je vo výške 60% z odmeny kancelárie bez DPH s automatickým prechodom v priebehu roka na 80 % podiel z odmeny realitnej kancelárie bez DPH. Prechod makléra na 80% podiel je závislý od dátumu dosiahnutia dohodnutého, kumulatívneho obratu. Príspevok makléra na prevádzku kancelárie je 120 Euro mesačne s DPH.

Kontaktujte nás na 0905 621 188. Radi Vám všetko vysvetlíme na osobnom stretnutí...