Ako sa stať partnerom predaja - realitným maklérom kancelárie
Sem vložte podnadpis

Podmienky spolupráce s našou kanceláriou:

 • Živnostenský list - prípadne si živnosť môžete otvoriť aj dodatočne do 3 mesiacov od začiatku spolupráce
 • Bezúhonnosť
 • Automobil, telefón,
 • Ovládanie práce s PC - MS Office, internet, spracovanie fotografii

Postup:

 • Podpis dohody o zachovaní dôvernosti a zmluvy o spolupráci s partnerom predaja
 • V prípade, ak ešte nemáte otvorenú živnosť, spoluprácu zahájime podpisom zmluvy o budúcej zmluve.
 • Absolvovanie 10 dňového online školenie nových maklérov, ktoré sa skladá z kurzov Power Start, Realitný profesionál a Online marketing makléra. 
 • Školenie prebieha so školiteľom / mentorom prostredníctvom aplikácie Zoom jeden deň v týždni, od 09.00. - 12.00 hod a následne od 13,30 -16,30 hod. 
 • Cena balíčku 10 online kurzov je 396 Euro vrátane DPH a zahŕňa aj povinnú certifikáciu RE/MAX makléra, balíček študijných materiálov, prístup do unikátneho LMS (Learning Management System) s množstvom e-kurzov z RX Akadémie určených na samo vzdelávanie, 200 ks vizitiek z Marketingového Centra vrátane poštovného, marketingový systém Business Booster - systém pre správu obchodných kontaktov (CRM systém) a databázový marketing, verzia je na 500 kontaktov. Školenie v plnom rozsahu nie je povinné pre maklérov s predošlou praxou v realitách.
 • Registrácie makléra do siete RE/MAX - zahŕňa: manuál pre makléra, pridelenie emailu makléra vo formáte meno.priezvisko@re-max.sk, prístup do intranetu RE/MAX Slovakia, prístup do medzinárodného intranetu remax.net - RE/MAX Mainstreet s galériou marketingových materiálov REMAX Dizajn centrum a medzinárodnej realitnej RE/MAX Univerzity, prístup do vzdelávacieho realitného centra RE/MAX Advantage, prístup do celonárodnej databázy nehnuteľností RE/MAX. Ročný registračný poplatok je vo výške 144Eur s DPH a platí sa po 3 mesiacoch od začiatku spolupráce.

Obchodné modely spolupráce

 • M50 - vhodný model pre začínajúcich maklérov a bez poplatku. Odmeňovanie partnera predaja je vo výške podielu 50% z odmeny realitnej kancelárie bez DPH. 

 • M60/80 - (progresívny model) - odmena makléra na začiatku roka je vo výške 60% z odmeny kancelárie bez DPH s automatickým prechodom v priebehu roka na 80 % podiel z odmeny realitnej kancelárie bez DPH. Prechod makléra na 80% podiel je závislý od dátumu dosiahnutia dohodnutého, kumulatívneho obratu. Príspevok na prevádzku kancelárie je 120 Euro mesačne s DPH.

Konktaktujte nás. Radi Vás všetko vysvetlíme pri osobnom  stretnutí...