Ako sa stať partnerom predaja - realitným maklérom kancelárie

Podmienky spolupráce s našou kanceláriou:

 • Živnostenský list (môžnosť založiť dodatočne neskôr)
 • Bezúhonnosť
 • Vlastný automobil, telefón,
 • Ovládanie práce s PC - MS Office, internet

Postup:

 • Podpis dohody o zachovaní dôvernosti a zmluvy o spolupráci s partnerom predaja. V prípade, ak ešte nemáte otvorenú živnosť, podpisujete zmluvy o budúcej zmluve.
 • Absolvovanie školenia nových maklérov "Power Start" - v najbližšom organizovanom termíne od registrácie makléra do siete RE/MAX. (Školenie nie je povinné pre maklérov s predošlou praxou v realitách). Obsah školenia: Realitné právo (vlastníctvo a rozdelenie nehnuteľností, kúpne zmluvy, zmluvy o zložení blokovacieho depozitu, katastrálny úrad, list vlastníctva, právne chyby, úschova peňazí, nájomné právo, kúpne zmluvy), Daňové minimum (daň z nehnuteľnosti, daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti). Procesy realitného makléra (získanie kontaktu na predávajúceho, studené volania, príprava a proces náboru nehnuteľnosti, tvorba ceny, sprostredkovateľská zmluva, inzercia nehnuteľností, klasifikácia kupujúceho, predajná prehliadka). Dĺžka školenia je 4 dni.
 • Absolvovanie tréningu "Realitní profesionál" s mentorom s cieľom priviesť makléra čo najrýchlejšie k produktivite, prvému obchodu a rozbehu podnikaniu v realitách. Dĺžka tréningu je 6 dní rozdelených do 6 týždňov zakončených skúškou. Z každého modulu si maklér odnesie niekoľko úloh, ktoré musí spracovať do ďalšie stretnutia. Oblasti kurzov v balíčku - Plánovanie makléra, Budovanie databázy, Nábor nehnuteľností, Obhliadka nehnuteľnosti, Vyjednávanie a uzatváranie transakcie, Zvládanie námietok
 • Cena balíka školenia "Power Start" a tréningu "Realitný profesionál" je 396 EUR s DPH a zahŕňa aj fotografovanie makléra a spracovanie fotiek pre potreby osobného marketingu v marketingovom centre RE/MAX, 200 vizitiek a licenciu na 1⁄2 roka do systému Biznis booster (software na prácu s databázou klientov)
 • Registrácie makléra do siete RE/MAX - manuál pre makléra, pridelenie emailu makléra vo formáte meno.priezvisko@re-max.sk, prístup do intranetu RE/MAX Slovakia, prístup do medzinárodného intranetu remax.net - RE/MAX Mainstreet s galériou marketingových materiálov REMAX Dizajn centrum a medzinárodnej realitnej RE/MAX Univerzity, prístup do vzdelávacieho realitného centra RE/MAX Advantage, prístup do celonárodnej databázy nehnuteľností RE/MAX - ročný poplatok je výške 144 EUR s DPH.

Obchodné modely spolupráce

 • M50 - vhodný model pre začínajúcich maklérov a bez poplatku. Odmeňovanie partnera predaja je vo výške podielu 50% z odmeny realitnej kancelárie bez DPH. 

 • M60/80 - (progresívny model) - odmena makléra na začiatku roka je vo výške 60% z odmeny kancelárie bez DPH s automatickým prechodom v priebehu roka na 80 % podiel z odmeny realitnej kancelárie bez DPH. Prechod makléra na 80% podiel je závislý od dátumu dosiahnutia dohodnutého, kumulatívneho obratu. Príspevok na prevádzku kancelárie je 120 Euro mesačne s DPH.

Kontaktujte nás na 0905 621 188. Radi Vás všetko vysvetlíme na osobnom stretnutí...